Sự kiện khai trương Stix Coffee chi nhánh Hà Nội - Iparty

Sự kiện khai trương Stix Coffee chi nhánh Hà Nội

Mô tả dự án

Tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng Stix Coffee chi nhánh tại Hà Nội

Đơn vị thực hiện: Công ty sự kiện IParty

Chuyên cung cấp cho thuê âm thanh ánh sáng

Thi công sân khấu, backdrop, cổng hơi, cổng bong bóng

Cung cấp nhân sự sự kiện: MC sự kiện, múa lân, PG, vũ đoàn, ca sĩ, nghệ sĩ,…


.
.
.
.