Khai trương văn phòng công ty Lotte Data Communication

Khai trương văn phòng công ty Lotte Data Communication

Mô tả dự án

Dự án: Sự kiện khai trương văn phòng công ty Lotte Data Communication

Đơn vị thực hiện: IP Event

Các hạng mục cung cấp

  • Trang trí khai trương
  • Cung cấp tiệc teabreak khai trương
  • Nghi lễ khai trương
  • Chụp hình và quay phim sự kiện

Dưới đây là hình ảnh dự án

su-kien-khai-truong-van-phong-lotte-data-communicationvan-phong-lam-viec-lotte-comunicationtrang-tri-van-phong-cong-tytrang-tri-van-phongtiec-teabreak-van-phong-cong-tythong-tin-doanh-nghiepteabreak-van-phong-cong-tyteabreak-ngotteabreak-banh-ngot

tong-ceo-lotte-datanhan-su-lam-viecnhan-su-doanh-nghiep

nhan-su-chup-hinhlanh-dao-doanh-nghiepkhai-truong-lotte-data-communicationbo-cat-bang-khai-truong

nghi-thuc-cat-bangnghi-le-cat-bang

ho-tro-cat-bang

cat-bang-khai-truongmo-tranh-doi-ngu-cong-tyhinh-mo-bang-anh-cong-ty

giam-doc-ky-tang

nhan-su-cong-tytoan-the-nhan-su


.
.
.
.