Quốc tế thiếu nhi tại chung cư The Estella (Quận 2) | IP Event

Quốc tế thiếu nhi tại chung cư The Estella (Quận 2)

Mô tả dự án

Dự án: Tổ chức Quốc tế thiếu nhi chung cư The Estella 1

Đơn vị thực hiện: IP Event & Media

Các hạng mục cung cấp

  • Backdrop, thảm đỏ
  • Sân khấu
  • Cung cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng
  • Nhà dù
  • Bàn ghế sự kiện
  • Nhân sự sự kiện: Biểu diễn xiếc, ảo thuật,, MC hoạt náo, chú hề bong bóng
  • Các gian hàng trò chơi

Hình ảnh và video sự kiện quốc tế thiếu nhi

  • Sân khấu, khu vực tổ chức

su-kien-estellabooth-chup-anhbackdrop-quoc-te-thieu-nhibackdrop-nhin-tu-xabackdrop-chu-de-rung-xanh

  • Các hoạt động diễn ra trong sự kiện

bieu-dien-ao-thuatxiec-thuxiec-choto-tuongtiet-muc-xiec-thieu-nhicac-em-nho

keo-bong-gon

Kẹo bông gòn

to-tuongve-mat-nghe-thuatve-matmc-hoat-nao-voi-tretre-vui-choime-choi-cung-consan-khautre-to-tuongcac-em-vui-choi


.
.
.
.