Tổ chức khai trương E-coffee Trung Nguyên Thảo Điền Quận 2 - Iparty

Tổ chức khai trương E-coffee Trung Nguyên Thảo Điền Quận 2

Mô tả dự án

Tổ chức khai trương E-Coffee Trung Nguyên Thảo Điền Quận 2 ngày 19/07/2020. Buổi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp vừa qua

Đơn vị thực hiện: Công ty sự kiện IParty

Nhiệm vụ của đội ngũ chúng tôi là giúp khách hàng chuẩn bị tất cả mọi khâu setup backdrop, thảm đỏ, trang trí, bàn ghế… cho ngày khai trương

Lên kịch bản nội dung chương trình, tổ chức các nghi thức cắt băng khánh thành, măm quả cúng khai trương,…

Tổ chức khai trương

Nghi thức cắt băng khánh thành khai trương


.
.
.
.