Minh Tiến - Iparty

Minh Tiến

Chú hề bong bóng & MC hoạt náo

Nghệ sĩ Minh Tiến

Chuyên môn: Chú hề MC hoạt náo & Tạo hình bong bóng

Kinh nghiệm hơn 3 năm trong nghề

.
.
.
.